ก้าวแรกสู่การเป็นหมอ

Greater Good Education รวบรวมอาจารย์คุณภาพจากจุฬาฯ ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการสร้างนักเรียนแพทย์มากว่า 10 ปี
เราใช้หลักสูตรจาก Cambridge Assessment โดยเฉพาะ เพื่อความเหมาะสม และแม่นยำในการเตรียมการสอบ BMAT และตอกย้ำความชำนาญการทำข้อสอบด้วยการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนการสอบจริง
เทุกทักษะจะได้รับการถ่ายทอดอย่างกระชับ และตรงประเด็น
เรียนสดผ่านซูม ง่าย สะดวกในการเรียน
สามารถสอบถามปัญหา ข้อสงสัยกับอาจารย์ได้โดยตรงทันที
BMAT ก้าวแรกสู่การเป็นหมอ
BMAT คืออะไร

BMAT คือ อะไร ?

BMAT หรือ Biomedical Admission Test คือ ข้อสอบเฉพาะทาง สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรือสัตวแพทย์ จัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร โดยสถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยสาขาวิชาทางการแพทย์ ได้เริ่มใช้คะแนน BMAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ทำไมต้องสอบ BMAT

 • สามารถใช้ยื่นเข้าเรียนรอบ Portfolio ของระบบ TCAS ซึ่งเป็นรอบแรกได้
 • ประหยัดเวลาและเป็นทางลัดเพื่อให้เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สำเร็จ
 • เป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางการแพทย์

ประเภทของข้อสอบ

 • Aptitude & Critical Analysis (35 ข้อ / 60 นาที) คือ การทดสอบทักษะทั่วไป ในการแก้ปัญหา ความเข้าใจ การโต้แย้ง และการวิเคราะห์ข้อมูลและการอนุมาน
 • Scientific Knowledge (27 ข้อ / 30 นาที) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
 • Writing (1 ข้อ / 30 นาที) คือการทดสอบความสามารถในการเลือกพัฒนา จัดลำดับความคิด และสื่อสารด้วยการเขียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการเขียนตอบ

คอร์สของเรา

BMAT คอร์สของเรา
 • BMAT 42 ชั่วโมง (Part 1 – 10 Hours, Part 2; 4subjects – 20 Hours, Part 3 – 12 Hours)
 • IELTS 90 ชั่วโมง (ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และ Mock test)
 • General English Course (Wall Street English) – 6 เดือน ถึง 3 ปี อัดแน่นไปด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ
 • BMAT 42 ชั่วโมง (Part 1 – 10 Hours, Part 2; 4subjects – 20 Hours, Part 3 – 12 Hours)
 • IELTS 90 ชั่วโมง (ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และ Mock test)
 • BMAT 42 ชั่วโมง (Part 1 – 10 Hours, Part 2; 4subjects – 20 Hours, Part 3 – 12 Hours)

Book Now

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel: 043 – 000 222
Line : https://lin.ee/GUl6mvQ
Line ID: @WSE.KhonKaen

BMAT ติดต่อเรา EPC

Contact Us